Интердисциплинарни STEAM уроци за I-IV клас с безплатен достъп

Изх. № РУО1-17798/04.06.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО 1-17517/01.06.2021 г. Ви уведомявам, че по проект „Наука в кутийка“ и в подкрепа на усилията на учителите да предлагат качествено обучение в областта на STEАM (наука, технологии, инженерен подход, изкуство, математика), Фондация „Музейко“ разработва интердисциплинарни уроци с дидактически материали към тях, които са със свободен достъп след регистрация в платформата MyMuzeiko  на адрес: https://mymuzeiko.bg

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД