Информационна кампания „Безопасно на пътя с електрически скутер“

Изх. № РУО1-37758/23.11.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с№ 9105-306/ 16.11.2023 г„ вх. № РУО1-37270/17.11.2023 г., Ви уведомявам, че ГД „Национална полиция“ – МВР, Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и Гаранционен фонд (ГФ) организират информационна кампания „Безопасно на пътя с електрически скутер“, която стартира на 13.11.2023 г. Чрез предоставяне на практическа информация и съвети се цели да се повиши информираността по темата и да се стимулира отговорността сред ползвателите на този вид превозни средства, които най-често са млади хора. В кампанията се акцентира върху 10 основни правила за безопасност при управление на електрически скутер. На тази база са разработени следните информационни материали, които биха могли да се ползват при провеждане на занимания с ученици по темата:

  • Видео „10 неща, които трябва да знаете, преди да се качите на електрически скутер“.

Публикувано е в YouTube канала на АБЗ и може да бъде видяно на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=PsMM2vRJD5E.

Моля да сведете информацията за кампанията на вниманието на учениците и учителите в повереното ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД