Информационни онлайн срещи по инициатива на STAYnet и Гьоте-институт

Изх. № РУО1-14177/12.04.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-13848//11.04.2022 г. Ви уведомявам, че в рамките на инициативата  STAYnet  Гьоте-институт България предлага онлайн уъркшоп за учители  на 15.04.2022 г. от 17.00-18.30 ч. и  на 16.04.2022 г. от 10.00-12.00 ч., и онлайн уъркшоп за ученици на 30.04.2022 г. от 13.00-16.00 ч.

Инициативата STAYnet, организирана от Гьоте-институт България, която има за цел да подпомогне младите хора във всички етапи на прехода от училище към работа, обхваща училища от цялата страна и цели да увеличи информираността относно възможностите за професионална реализация в България.

Повече информация можете да намерите на сайта на Гьоте-институт – Кариерно развитие със STAYnet

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД