ИНФОРМАЦИОННИ ОНЛАЙН СРЕЩИ ПО ИНИЦИАТИВА НА STAYnet И ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ.

Изх. № РУО1 – 37054/10.11.21г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-36913/09.11.2021 г. ви уведомявам, че в рамките на инициативата  STAYnet  Гьоте-институт България предлага две информационни онлайн срещи на 15.11.2021 г. и 22.11.2021 г. от 17:00 часа.

На срещата на 15.11.2021 г. ще бъде представена дуалната образователна система и нейните предимства, както и възможностите за кариерно развитие след завършване на професионална гимназия в България.

В събитието ще вземе участие София Дамянова, мениджър проект „Дуално обучение“ в Търговския отдел на Австрийското посолство, както и представители на фирми, които са част от проекта. Гост-лекторите ще запознаят учениците и техните родители със същността на дуалното обучение и ползите от него. Ще бъдат представени компании партньори на български професионални гимназии и условията, при които се осъществява практическото обучение в реална среда. Срещата е насочена към ученици от VI и VII клас, на които им предстои кандидатстване за прием в гимназия, и техните родители. Крайният срок за записване за срещата с тема „Дуално обучение“ е 11.11.2021 г.  (четвъртък) на адрес: [email protected]

Цел на втората среща, на 22.11.2021 г., е запознаването на ученици от XI и XII  клас с възможностите за млади предприемачи в България. Срещата е насочена към ученици, на които им предстои завършване на гимназиалния етап на обучение и първи стъпки в професионалната реализация. Крайният срок за записване за срещата с тема „Предприемачество“ е 18.11.2021 г. (четвъртък) на адрес: [email protected]

Повече информация може да се намери на сайта на Гьоте-институт:  https://www.goethe.de/ins/bg/bg/spr/unt/for/deu.html.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД