Информационни срещи с родители на възраст 10 – 13 години с цел превенция и профилактика на рака на маточната шийка

Изх. № РУО1-32239/05.10.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-246/ 02.10.2023 г., вх. № РУО1-31714/ 02.10.2023 г., Ви уведомявам, че в Министерство на образованието и науката е постъпило писмо от доц. Михаил Околийски – заместник-министър на здравеопазването, относно съдействие за организиране на информационни срещи с родители на ученички на възраст 10-13 години, с цел превенция и профилактика на рака на маточната шийка. Срещите ще бъдат проведени от здравни специалисти от регионалните здравни инспекции по Национална програма за първична профилактика на рака на маточната щийка. Ще бъде представена презентация на тема „HPV ваксинация“? Отговори на най-често задавани въпроси от родители“.

С оглед гореизложеното, е необходимо училищата, в които се обучават ученици във възрастта 10-13 години да съдействат на регионалните инспекции за организиране на срещите.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД