Информационно турне за младежи „Създай си бъдеще сега”, март 2023 г.

Изх. № РУО1-7335/20.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-7182/17.03.2023 г., Ви уведомявам, че фирма РЕМ Мениджмънт ЕООД, гр. Варна организира информационна презентация за професионално развитие и обучение в морския бранш. Събитието е организирано в партньорство с Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Технически университет – Варна, Български морски квалификационен център и фирми от морския бранш и е част от националното турне „Създай си бъдеще сега“.

Целта на събитието е да представи възможности за качествени развитие, обучение и професионална реализация в България, като в рамките на презентацията професионалисти от сферата ще споделят и конкретни стъпки и насоки за едно успешно професионално израстване.

Инициативата е насочена към ученици, бъдещи кандидат-студенти, а участието не изисква платена такса и предварителна регистрация. В София събитието ще се проведе на 24.03.2023 г. – НДК, зала 10, вход А3 от 15:30 ч.

Вижте повече тук: https://www.remmanagement.bg/bg/

Моля да сведете информацията за събитието до учениците в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД