Информация във връзка с откриването на новата 2023-2024 учебна година

Изх. № РУО1-27473/ 04.09.2023 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с подготовката на новата 2023-2024 учебна година и за безопасността на децата и учениците, моля да извършите огледи на изправността на сигнализацията и пътната маркировка, уличното осветление, предпазните огради и пешеходните ограждения в периметъра на поверената Ви институция, както и изправността на системите за видеонаблюдение. При констатирани нередности, моля приоритетно да изпратите сигнални писма до отговорните институции.

Предвид организацията на дейностите по осигуряване на сигурността по време на тържественото откриване на учебната година, моля в срок до 14:00 ч. на 07.09.2023 г. да предоставите необходимата информация чрез приложения формуляр:

Информация за тържественото откриване на учебната 2023-2024 година

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД