Информация за брой групи по религия

Изх. № РУО1-27110/01.10.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-25687/ 23.09.2020 г., моля в срок до 17:00 ч. на 12.10.2020 г. да попълните исканата информация в следния формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/14srS5ZNtNIcYTwtfkN54Q-Y5NgX7FAYRsyIy9SZmFM0/edit

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД