Информация за брой групи по религия

Изх. № РУО1-40296/09.11.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с актуализиране на информацията за обучението по религия в столичните образователни институции, моля в срок до 14.11.2022 г. да попълните следния формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMtIOHAGlsg6t3CsZjYDYU8jO7ZW6XBZlnADMYIg7Vf_u34g/viewform

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО –

софия-град

/съгл. заповед № РД 10-947/24.10.2022 г.

на министъра на образованието и науката /