Информация за готовността на образователните институции за новата учебна 2023/2024 година

Изх. № РУО1-26211/23.08.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-198/22.08.2023 г., вх. № РУО1-26124/22.08.2023 г., на електронните пощи на образователните институции е изпратено писмо  с линк към формуляр в който следва да попълните информация за готовността на Вашата образователна институция за новата учебна 2023/ 2024 година.

СРОК – 30.08 2023 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД10-712/07.08.2023 г.
на министъра на образованието и науката
/