Информация за дейности по БДП

Изх. № РУО1-9693/ 05.04.2023 Г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ                                                                            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-86/03.04.2023 г., с вх. №РУО1-9266/03.04.2023 г., относно изпълнение на мярка 19 от Оперативния план за действие на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ „Представяне на информация за установени проблеми и конкретни предложения за обезопасяване на прилежаща инфраструктура в района на училища, детски градини и ЦПЛР“, Ви уведомявам, че в срок до 20.04.2023 г. следва да подадете информация на https://forms.gle/yZT95c8xxuYdjKut9 във връзка с дейности по БДП.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД