Информация за зали за провеждане на НВО в VII клас

Изх.№ РУО1-9984/07.05.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА НВО В VII КЛАС

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с необходимостта от предприемане на противоепидемиологични мерки при провеждането на изпитите от националното външно оценяване в VII клас за учебната 2019/2020 година на електронните пощи на училищата Ви е изпратен линк, в който трябва да попълните информация за ново разпределение на учениците в по-голям брой зали. Няма ограничение в броя на местата в зала. Необходимо е, съгласно изискването на министъра на здравеопазването, разстоянието между учениците (от всички страни) да е поне 1,5 м.

Срокът за подаване на информацията е 17:30 часа на 08.05.2020 г. (петък).

Училищата, които не се нуждаят от промяна на разпределението попълват справката с 0.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД