Информация за запълване на незаетите места след трети етап на класиране

Изх.№ РУО1 – 2524/29.07.21г.
ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,
КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ В VIII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля в срок до 30.07.2021 г. да попълните информация за определения със заповед на директора график за попълване на незаетите места след трети етап на класиране на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemPWaz_apriQSk_A0R80n9I9gzqm8XAe3gP-8QD2B2NOxtVQ/viewform?usp=pp_url

Обръщам внимание, че ВСИЧКИ училища с прием в VIII клас трябва да попълнят линка, както и че тази информация следва да е налична и на сайта на училището.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД