Информация за запълване на незаетите места след трети етап на класиране

Изх.№ РУО1 – 29060/27.07.2022г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,
КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ В VIII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля в срок до 01.08.2022 г. да попълните информация за определения със заповед на директора график за попълване на незаетите места след трети етап на класиране тук:

График за запълване на свободните места след 3 етап на класиране (google.com)

 

Обръщам внимание на следното:

ВСИЧКИ училища с прием в VIII клас трябва да попълнят линка;

– обявените в графика дейности следва да са в периода не по-рано от 04.08.2022 г. и не по-късно от 09.09.2022 г.

– тази информация следва да е налична и на сайта на училището.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД