Информация за запълване на незаетите места след трети етап на класиране

Изх.№ РУО1- 19443/ 27.07.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,
КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ В VIII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля в срок 31.07.2020 г. да попълните информация за определения със заповед на директора график за запълване на незаетите места след трети етап на класиране на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeb9nFQ26HMeiVGSrfEOksr-AL2tbdCcpTT2OzQfaBmw6h3lw/viewform

Обръщам внимание, че всички училища с прием в VIII клас трябва да попълнят линка, както и че тази информация следва да е налична и на сайта на училището.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РИО  СОФИЯ-ГРАД