Информация за изпълнените мерки за енергийна ефективност

Изх. №  РУО1-38902/24.10.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ И

ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писма изх. № РУ01-38783/21.10.2022 г. и изх. № РУ01-38810/21.10.2022 г., Ви напомням, че срокът за попълване на формулярите относно изпълнените мерки за енергийна ефективност във Вашата образователна институция е днес, 24.10.2022 г. до 12,00 часа.

Обръщам Ви внимание, че:

  • държавните, общинските училища и детски градини попълват онлайнизготвения формуляр на адрес https://forms.gle/244P9acHqsp6nChU8
  • държавните неспециализирани училища попълват и втори онлайн формуляр на адрес https://forms.gle/iWMGuS3bfSDn35АЕ8

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД