Стипендии за квалификационни курсове в Германия от Гьоте институт

Изх. № РУО1 – 30844/24.09.21г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-30596/23.09.2021 г. ви уведомявам, че Гьоте-институт България предлага стипендии за квалификационни курсове в Германия за 2022 г. за български учители по немски език. Крайният срок за кандидатстване е 31 октомври 2021 г. на адрес:  [email protected]. Стипендиите се отнасят за редовни учители по немски език с постоянен трудов договор от всички степени и видове училища. Повече информация може да се намери на сайта на Гьоте-институт. https://www.goethe.de/ins/bg/bg/spr/unt/for/deu.html.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД