ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Изх. №РУО1-30742/23.09.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с актуализиране и систематизиране на информацията относно изучаването на чужди езици в училищата на територията на област София-град, моля в срок до 27.09.2021 г. (понеделник) до 12:00 ч. да попълните и изпратите приложения формуляр. https://docs.google.com/forms/d/1GPuNsIhepAgXi4QLHiMo1iVIVLM-OzPBUKnAaYmPggI/edit

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД