Информация за конкурси

Изх. № РУО 1 – 5735/ 02.03.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 5012/ 25.02.2020 г. на МОН приложено Ви предоставям информация за конкурси за ученици, както следва:

  1. Конкурс за есе на тема „Климатът се променя! А аз?“, организиран от Информационния център за растителни биотехнологии на Агробиоинститут, Селскостопанска академия.
  2. Конкурс за есе, рисунка-живопис, фотография, мини-фотоизложба, видео, дърворезба и произведение по избор , свързани с екологична тематика, организиран от Екокомисията Старопрестолен Видин към ТД „Бонония“, град Видин.
  3. Международен конкурс „Европейско дърво на годината“ , в подкрепа на кметството Ново село за участие на вековен дъб в селото.

Темите на конкурсите са актуални и значими и предоставят на учениците допълнителни възможности за прилагане, разширяване и задълбочаване на придобитите компетентности в областта на екологията, за творческа изява под различна форма и за проява на активна гражданска позиция по поставени теми.

Моля да разпространите информацията за конкурсите до учителите и учениците от повереното Ви училище.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ ГРАД