информация за мерките за БДП по Плана за действие на Министерство на образованието и науката

Изх. №РУО1-410/08.01.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. №РУО1-41049/21.12.2023 г. напомням, че своевременно, в срок до 15.00 часа на 09.01.2024 г., следва да подадете на посочените линкове изискващата се информация за мерките за БДП по Плана за действие на Министерство на образованието и науката за 2023 г., както следва:

  1. За детските градини на: https://forms.gle/4wa6bNyDU2W6DVMY8
  2. За училищата на: https://forms.gle/wikML6kdixJmAnSA8
  3. За ЦПЛР на:https://forms.gle/t7Dm1arhQaB9TDCG7

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД