ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНА ОТ „ROI“, ГЪРЦИЯ РОЛЕВА СИМУЛАЦИЯ „УЧЕНИЦИТЕ КАТО ДИПЛОМАТИ“

Изх. № РУО1-31456/07.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

Във връзка с писмо на МОН, с вх. № РУО1-31393/07.11.2019 г., приложено Ви изпращам писмо на г-н Владимир Писанчев, генерален консул на Република България в Солун, свързано с  инициативата за включване на български ученици в ролевата симулация  „Учениците като дипломати“ на гръцката неправителстване организация „ROI“.

Приложение: Писмо на г-н Владимир Писанчев, генерален консул на Република България в Солун

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД