Информация за осигуреното видеонаблюдение

Изх. №  РУО1 – 29104/19.10.2020г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писма на Министерство на образованието и науката № 9105-340/15.10.2020 г. и № 9105-57/09.02.2020 г., моля в срок до 29 октомври, 17.00 ч., да предоставите информация за осигуреното видеонаблюдение в поверената Ви институция чрез съответния формуляр:

 

За училищата  – https://docs.google.com/forms/d/1N-Jl_kJhOM8eD_U0a1Q89532o_7UgYeaQH_HZ_HQXPc/edit?usp=sharing

За  детските градини  –

https://docs.google.com/forms/d/1PafS0p30J3STIaWUx5PX0qkIRrUnbVM-ZKjzLYJLiv0/edit?usp=sharing

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД