Информация за осъществен инструктаж и контрол по БДП

ВАЖНО! СРОЧНО!

Изх. № РУО1-1056/ 15.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писма на РУО – София-град с изх. № РУО1-34088/ 06.12.2019 г. и изх. № РУО1-34801/ 16.12.2019 г., относно провеждане на извънредни инструктажи по безопасност на движението по пътищата (БДП), в срок до 17.00 ч. на 17.01.2020 г. следва да подадете информация за осъществения от Вас инструктаж и контрол на следния линк:

https://forms.gle/nZrnDvpC7xzjRMTH6

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД