Информация за предстоящите избори на 4 април 2021 г. от Централната избирателна комисия

Изх. №РУО1-9423/25.03.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ

ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-101/24.03.2021 г., с вх. № РУО1-9284/24.03.2021 г., Ви информирам, че с оглед на предстоящите избори за Народно събрание на 4 април 2021 година, насрочени с Указ № 9 на Президента на Република България, всеки пълнолетен гражданин на Република България има право да упражни своя глас. На този ден ще могат да упражнят правото си да избират народни представители и учениците, които са навършили 18 години към изборния ден включително.

Информация за предстоящите избори учениците могат да намерят на официалната страница на Централната избирателна комисия (ЦИК). Централната избирателна комисия е подготвила и специален дигитален материал с продължителност от 2 минути, предназначен за гласуване на ученици и студенти. Материалът е публикуван на официалната страница на ЦИК в рубриката „Избори за Народно събрание 2021”, подрубрики: „Разяснителна кампания” – „Дигитални материали” – „Дигитален материал за младите избиратели”. Същият може да бъде намерен и на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=E1pp_1isC9A

Моля по подходящ начин да запознаете учениците, че на 4 април 2021 г. могат да упражнят правото си на избор на народни представители.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-

СОФИЯ-ГРАД