Информация за публикуваните графици на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти и  образци на заявки за учебната 2024-2025 година

Изх. № РУО1-17001/28.05.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо с №9105-50/ 23.05.2024 г., вх. №РУО1-16749/ 23.05.2024 г. на заместник-министъра на образованието и науката с информация за публикуваните графици на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти и  образци на заявки за учебната 2024-2025 година.

 

Приложение: писмо №9105-50/ 23.05.2024 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД