Информация за реда и мястото за запознаване с писмените работи на учениците от НВО в VII и X клас

Изх. № РУО1-24540/24.06.2022 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Информация за реда и мястото за запознаване с писмените работи на учениците от НВО в VII и X клас ще бъде публикувана на сайта на РУО – София-град не по-рано от 27.06.2022 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-1794/17.06.2022 г.

на началника на РУО – София-град)