Информация за стартиране на обучителен курс на ПИЦ по ПН-София

Изх. № РУО1-20285/04.08.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Уведомявам Ви, че с писмо с вх. № РУО 1-20079/31.07.2020 г. Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София информира за стартирането на обучителен курс и набиране на участници в него в лицето на специалисти от столичните училища.

 

Приложение:

  1. Писмо на ПИЦ по ПН-София.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД