Информация за състоянието на материалната база на образователните институции, както и тези които се помещават в сгради – паметници на културата

Изх. № РУО1-20028/30.05.2022 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ, ЧАСТНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА,

СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА И

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНИСТНОТО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката, вх. № РУО1-19595/27.05.2022 г. и с цел изготвяне на актуална база от данни за състоянието на материалната база на образователните институции, както и бази помещаващи се в сгради – паметници на културата, моля до 12,00 часа на 01.06.2022 г. да попълните приложения формуляр на следния линк: 

 

https://forms.gle/6sgWo1Nz9TMacNcJ9

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД