Информация за състоянието на обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП) за края на учебната 2021/2022 година

Изх. №РУО1-27065/08.07.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ, ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ

УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със състоянието на обучението по БДП и изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2021/2022 г., Ви уведомявам, че в срок до 18.07.2022 г. следва да представите информация на следните линкове:

За детските градини:  https://forms.gle/Y7H55pUPWzRCRo2Y6

За училищата: https://forms.gle/eFpDq5JxbMWx3K1D9

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД