Информация за състоянието на обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП) за края на учебната 2022/2023 година

Изх. №РУО1 – 18816/19.06.2023 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ, ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ

УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със състоянието на обучението по БДП и изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2022/2023 г., Ви уведомявам, че в срок до 27.06.2023 г. следва да представите информация на следните линкове:

За детските градини:  https://forms.gle/oGK2G7f3N4cxYYRW8

За училищата: https://forms.gle/RS1bPBkv3e4uuvP28

Напомням, че датата 29 юни е обявена с решение на Министерски съвет за Ден на безопасността на движение по пътищата.

В тази връзка, в периода около 29 юни, моля да планирате, организирате и изпълните инициативи за събития, които да поставят акцент на безопасността на пътя. Мероприятията биха могли да имат образователен, информационен и популяризиращ характер, и да демонстрират споделените визия и усилия на партньорските структури за ефективно противодействие на пътнотранспортния травматизъм.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД