Информация за състоянието на обучението по безопасност на движението по пътищата (БДП) за началото на учебната 2021/2022 година

Изх. №РУО1-35242/21.10.2021г.

 

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ, ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ

УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със състоянието на обучението по БДП и изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2021/2022 г., Ви уведомявам, че в срок до 29.10.2021 г. следва да представите информация на следните линкове:

За детските градини:  https://forms.gle/7bRgUS2ddSf2gf1C8

За училищата: https://forms.gle/7hbTPaqYioBzprrd9

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД