Информация за участниците във вътрешноучилищните състезания от УИ през учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-17412/02.06.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-166/27.05.2021 г., вх. № РУО 1-16462/27.05.2021 г., Ви уведомявам, че в срок до 10.07.2021 г. следва да изпратите информация за участниците във вътрешноучилищните състезания от първия кръг от ученическите игри – общински състезания за учебната 2020/2021 г.

Информацията се изпраща чрез попълване на формуляра: https://forms.gle/kJsPTUmndfdDpqHa8

           

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД