Информация за учениците, завърнали се в присъствено обучение в началото на втория учебен срок – 07.02.2022 г.

09.02.2022 г.

В изпълнение на заповедта на директора на Столична регионална здравна инспекция за седмицата 07 – 11.02.2022 г. на територията на област София-град се върнаха в училище учениците от I до IV клас, V, VI, VIII, IX и XI класове.

След подадени декларации за съгласие от родителите в училищата беше направено изследване с бързи антигенни тестове за COVID-19 на 80 219 ученици. В сравнение с тестването преди ваканцията са установени значително по-малко положителни тестове –  в начален етап са 36, в прогимназиалния етап – 21, а положителните проби в гимназиалния етап са 14.

По-малко положителни тестове са отчетени и при педагогическия и непедагогическия персонал в училищата – 28 учители и 15 души от непедагогическия персонал.

Над 7 000 ученици от София-град имат „зелен сертификат“ – валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторен тест.

В електронна среда от разстояние в седмицата 07 – 11 февруари 2022 година се обучават VII, X и XII класове. Заедно с учениците, чиито родители са заявили желание за обучение от разстояние в електронна среда, техният брой в процентно изражение е 38%.

Щадящи антигенни тестове за ученици с проба от слюнка са осигурени за еднократно седмично тестване на всички ученици на територията на областта до края на февруари 2022 г.