Информация от Гугъл за ползване на безплатна облачна платформа

Изх. № РУО1-7480/31.03.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-7468/31.03.2020 г., предоставям на Вашето внимание информация от Гугъл за ползване на безплатна облачна платформа.

Приложение: Информация от Гугъл

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД