„ИТ Свят“, Национален турнир по ИТ за ученици 2024 г.

Изх. № РУО1-13114/23.04.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-12776/19.04.2024 г., Ви информирам, че Директорското ръководство на  Колеж – Добрич, структурно звено към ШУ „Епископ Константин Преславски“ ви кани да участвате в ежегодното издание на „ИТ Свят“, Национален турнир по информационни технологии за ученици.

Поставената цел е да се изгради място за изява на ученици от I /първи/ до XII  /дванадесети/ клас в сферата на Информационните технологии (ИТ). Желанието на организаторите е да се съберат съмишленици, да се създаде среда за обмен на идеи в областта на ИТ и популяризиране добрите и иновативни практики в сферата на образованието. Срокът за записване на всички желаещи е до 05.05.2024 г.

По регламент турнирът ще се проведе в интервал 11 – 27.05.2024 г.: Мястото на провеждане е ШУ “Епископ Константин Преславски“, Колеж-Добрич в гр. Добрич.

Адрес: 9302 гр. Добрич, ЖК „Добротица“ № 12. e-mail: [email protected]; http://k-dobrich.shu.bg/;

Срокът за подаване на проектите е до 05.05.2024 г. на сайта на турнира: https://itsviat.com/. Графикът за защита на допуснатите проекти се обявява до 09.05.2024 г. на сайта на състезанието https://itsviat.com/ .

Няма такса за участие.

Моля да сведете информацията за турнира до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД