Как СМГ премина на режим „обучение в електронна среда“

Как СМГ премина на режим „обучение в електронна среда“

В този кратък материал ще опиша стъпките, които предприехме, за да осигурим на нашите ученици качествено обучение в електронна среда:

  1. Проучване на най-добрите платформи за онлайн обучение и избор на платформа. Ние лично се спряхме на Microsoft teams, понеже имаме лицензи предпоставени от МОН и ни се стори, че най-лесно ще я адаптираме за нуждите на училището.
  2. Създаване на учителски акаунти в Microsoft teams. Това отнема няколко часа, като акаунтите се създават с мейлите на учителите, с които те са регистрирани в електронния ни дневник shkolo.bg, но с разширение @smg.bg. Например: [email protected] става [email protected]. Паролите на всички бяха еднакви, като при вход самата система изисква създаването на нова персонална парола.
  3. Създаване на акаунти на учениците и групирането им в класове. Тук процедирахме по същия начин, мейлите от електронния дневник стават с разширение @smg.bg и еднаква парола за всички, която те веднага сменят при първия си вход. Докато се създават акаунтите се групират в паралелки, като паралелките се кръщават 05д, 08е, 11г или 12а например. Това е важно, за да може после лесно да се добавят учениците в екипи от техните учители, като се напише 11е Всички ученици се добавят всички деца от съответната паралелка.
  4. Провеждане на оперативка с всички учители. Ние го направихме в неделя, за да бъдат всички подготвени и спокойни за понеделник и първите часове в електронна среда.
  5. Препоръчително е да има поне един или двама учители по информатика, които да съдействат при администрирането на системата. Класните ръководители също поемат ангажимент да съдействат на своите ученици при възникнал проблем.
  6. Начало на учебния процес. Решихме да използваме действащото седмично разписание, като всеки учител си създава екип за всеки предмет и всяка паралелка, с която работи. След това по време на час той влиза в този екип и стартира видео или аудиоконферентна връзка, като всички ученици са длъжни да присъстват. По време на тази конферентна връзка учителят може да пуска видео, презентации, други документи, бяла дъска и може да използва всякакви други помощни средства, вградени в пакета MS Office 365.
  7. След началото на учебния процес установихме някои дребни неща, които трябва да се усъвършенстват. Например важно е учениците да бъдат поканени не като презентатори, а като присъстващи на конферентния разговор, понеже в противен случай могат да заглушат учителя си.
  8. Създадохме и продължаваме да създаваме обучителни материали и видеа за учителите от СМГ, за да могат по-лесно да се справят със задачите пред тях.
  9. Едновременно с Microsoft teams продължаваме да използваме и електронния дневник shkolo.bg, където се вписват взетите часове и отсъствията на учениците. На този етап сме решили да извиняваме отсъствията на децата, но ако отсъстват повече от 2 последователни дни следва разговор с родител и изясняване на причините за отсъствията.
  10. Най-важната стъпка е вярата в собствените способности. Сигурен съм, че нашата система е подготвена за всякакви предизвикателства. Българските учители са отлични професионалисти и са много адаптивни. Трябва ни само малко смелост и самочувствие и резултатите са налице.

 

Обучителни видеоклипове, създадени от екипа на СМГ:

https://smgsofia-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/antoantonev_smg_bg/EVyxK9zXDPBOs-LuXUwN-uIBAXJNWwKIguzz1XFNceU5dw?e=gKwikO

https://smgsofia-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/antoantonev_smg_bg/EeYzKCabAMBFvMQnVqku30kBBWCitdnr1iR5r_HJ1AWZuQ?e=KrG4SM

https://smgsofia.sharepoint.com/sites/msteams_155138/Shared%20Documents/General/Video-Nasrochvane-nachalo-na-chasovete.mp4

https://smgsofia.sharepoint.com/sites/msteams_155138/Shared%20Documents/General/Video-Zabrani-uchenitsi-da-upravliavat-microphoni.mp4

https://smgsofia.sharepoint.com/sites/msteams_155138/Shared%20Documents/General/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%E2%84%963%20-%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5.mp4