Кампанията за насърчаване на детското четене „Походът на книгите“

Изх. № РУО1-4309/12.02.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писма с вх. №РУО1-3283/02.02.2024 г., с вх. №РУО1-4023/09.02.2024г. и с вх. №РУО1-4024/09.02.2024 г. Ви уведомявам, че тринадесетото издание на кампанията за насърчаване на детското четене „Походът на книгите“, организирана от Асоциация „Българска книга“ в партньорство с Министерство на образованието и науката, Българската библиотечно-информационна асоциация и Столична библиотека, целяща повишаване на интереса на децата към четенето и книгите, ще се проведе от 02 до 23 април 2024 г.

В рамките на кампанията се провеждат различни инициативи, като една от тях „Известните българи четат на деца“.

Моля за Вашето съдействие информацията за инициативата да достигне до учителите и учениците от повереното Ви училище.

Приложение:

  1. Покана от Асоциация „Българска книга“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД