Кампания „Във всяко дете се крие читател“

Изх. № РУО1-4162/03.02.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-3973/ 02.02.2021 г. Ви уведомявам, че Книговище.бг –образователна платформа, стимулираща осмислящото четене и Фондация „Америка за България“ стартират съвместна кампания „Във всяко дете се крие читател“. Инициативата има за цел да помогне на деца от I до VII клас чрез игра да открият удоволствието от четенето и да предостави на учителите съвременен и актуален инструмент за насърчаване на четивната грамотност.

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към Искра Джанабетска-Кавалджиева на тел.: 0887314742 или на имейл: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД