Кампания “Дните на медийната грамотност” 2020 г.

Изх. № РУО1- 3814/12.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 3617/11.02.2020 г. Ви информирам, че кампанията “Дните на медийната грамотност” 2020 г.
започва с Международния ден за безопасен интернет на 11 февруари 2020 г.

Инициативата на “Коалиция за медийна грамотност” тази година е с подкрепата на Министерството на културата, Министерство на образованието, УНИЦЕФ, Програма за малки грантове на Посолството на САЩ и Бюрото на ЕП в София.

За трета година “Коалиция за медийна грамотност” и нейните членове организират серия от събития за повишаване на медийната грамотност сред учениците, техните родители и учители в рамките на ежегодната кампания “Дни на медийната грамотност”. През 2020 г. Дните започнаха с обучение за учители на 5 февруари и приключват с хакатон за ученически проекти на 28-29 март в иновативния хъб “Резонатор”.

Повече информация може да намерите в приложеното писмо от “Коалиция за медийна грамотност”.

Приложение: Писмо от “Коалиция за медийна грамотност” – писмо

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД