Кампания Дни на медийна грамотност – 2021 г.

Изх. № РУО1 – 7601/ 08.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/02.03.2021 г., вх. № РУО1-6992/02.03.2021 г. Ви уведомявам, че кампанията “Дни на медийна грамотност” 2021 г., организирана от Коалиция за медийна грамотност, в която Министерство на образованието и науката е официален партньор, стартира успешно на 9 февруари с Международния ден за безопасен интернет и ще продължи до края на месец април. Коалицията за медийна грамотност е подготвила примерни пакети с разработени планове за уроци и програми за включване в Дните на медийната грамотност. Пакетите покриват целия образователен цикъл — от I до XII клас и са публикувани на сайта на Коалиция за медийна грамотност: http://gramoten.li/уроци и презентации/ .

В рамките на кампанията Асоциация „Родители“ – член на медийната коалиция, провежда анкета, насочена към семейството и родителите. Допитването до родителите ще бъде осъществено за период от три седмици. Анкетата е достъпна на адрес: https://forms.gle/KSDm8DvpTfyfi1x58.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД