Кампания за насърчаване на детското четене „Походът на книгите“

Изх. № РУО1 – 2911/03.02.23 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-2702/01.02.2023 г. Ви уведомявам, че дванадесетото издание на кампанията за насърчаване на детското четене „Походът на книгите“, организирана от Асоциация „Българска книга“ в партньорство с Министерство на образованието и науката, Българската библиотечно-информационна асоциация и Столична библиотека, целяща повишаване на интереса на децата към четенето и книгите, ще се проведе от 02 до 23 април 2023 г.

В рамките на кампанията се осъществява и инициативата „Известните българи четат на деца“.

Моля проведените от поверената Ви образователна институция дейности да бъдат отчетени в следния формуляр (ВНИМАНИЕ! Информацията се подава отделно за всяка една дейност!): https://forms.gle/boMYF4FmPt75u21E7

 

Приложение:

  1. Покана от Асоциация „Българска книга“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД