Кампания за насърчаване на детското четене „Походът на книгите“

Изх. № РУО1-10122/08.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-9987/07.03.2022 г. Ви уведомявам, че единадесетото издание на кампанията за насърчаване на детското четене „Походът на книгите“, организирана от Асоциация „Българска книга“ в партньорство с Министерство на образованието и науката, Българската библиотечно-информационна асоциация и Столична библиотека, целяща повишаване на интереса на децата към четенето и книгите, ще се проведе от 02 до 23 април 2022 г.

В рамките на кампанията ще се осъществи и инициативата „Известните българи четат на деца“.

Моля  за организирани от поверената Ви образователна институция инициативи по темата или за включване в кампанията „Известните българи четат на деца“ да информирате с доклад РУО – София-град.

 

Приложение:

  1. Покана от Асоциация „Българска книга“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД