Кампания за осиновяване на бездомни животни „БезДОМен или ДОМашен? Ключът е в теб!“

Изх. № РУО1-1776/23.01.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с рег. № СОА22-ВК08-17833/18.01.2023 г., вх.№ РУО1 – 936/13.01.2023 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на Плана за действие на Столична община по Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и в частност на Мярка № 7 „Провеждане на целенасочени информационни кампании и събития с деца и ученици в детски градини и училища за ползите и отговорностите при отглеждане на домашни любимци“, Направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ – Дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Столична община, организира кампания за осиновяване на бездомни животни. Инициативата се реализира в сътрудничество с ОП „Екоравновесие“, Animal Rescue Sofia и международната организация за защита на животните „Четири лапи“.

Кампанията „БезДОМен или ДОМашен? Ключът е в теб!“ цели да насърчи осиновяването на животни от приюти и природозащитни организации, да популяризира адекватната грижа за кучетата и котките, както и да повлияе на промяната на отношението на хората към осиновяване на бездомни животни.

Над 70 столични училища и детски градини ще се включват в кампанията, поставяйки информационни материали на централни места в сградите си.

В рамките на кампанията „БезДОМен или ДОМашен? Ключът е в теб!“ международната организация за защита на животните „Четири Лапи“ предоставя на столичните училища видеоуроци за хуманно отношение към животните, които имат за цел да информират децата как да бъдат по-отговорни, както към домашните любимци, така и към бездомните животни. Видеоматериалите „Отговорна грижа за кучето“ и „Отговорна грижа за котката“ са достъпни за свободно гледане. При заявено желание от страна на училищата екип на „Четири лапи“ може да изнесе интерактивни уроци с презентация на тема „Осиновяваване и отговорно отглеждане на домашни любимци“ и дискусия. Интерактивните занимания са подходящи за ученици от IV до VI клас.

За информация и заявяване на посещение в училище: Доротея Стефанова, координатор проекти: doroteya.stefanova@four-paws/org

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД