Кампания за популяризиране на програмите, преподавани на френски език в българските университети

Изх. № РУО1-9646/22.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-9443/21.03.2024 г. Ви уведомявам, че Университетската агенция на Франкофонията в България стартира кампания  за популяризиране на програмите, преподавани на френски език в българските университети.

Приложено ще намерите рекламен афиш на кампанията, съдържащ линкове към франкофонските специалности, преподавани във водещи български университети.

 

Приложение:

  1. Рекламен афиш на кампанията, съдържащ линкове към франкофонските специалности, преподавани във водещи български университети.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД