Кампания за ученически творби на НВИМ на тема „Какво бих казал на Васил Левски, ако беше жив днес“

Изх. № РУО1-1514/21.01.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-1188/16.01.2020 г., Ви уведомявам, че Националният военноисторически музей стартира кампания за ученически творби на тема „Какво бих казал на Васил Левски, ако беше жив днес“, свързана с отбелязването на 147 години от обесването на Васил Левски.

Кампанията ще се проведе в периода от 20 януари до 19 февруари 2020 г. Всички, които искат да участват, трябва да заснемат по избор кратък видеоклип с продължителност до 1 мин. или да напишат текст до 300 знака (500 думи), в които отговарят на въпроса „Какво бих казал на Васил Левски, ако беше жив днес“.

Крайният срок, в който участниците могат да изпратят своите видеа и текстове на електронната поща на музея – nvim. [email protected] или като съобщение във Facebook страницата на музея – Национален военноисторически музей/@NationalMuseumOfMilitaryHistory, е 16 февруари (неделя) 2020 г.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: informacia_Levski_NVIM2

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД