Кампания по лицензиране на училища към Международна награда на херцога на Единбург – България

Изх. № РУО1-15744/27.04.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                        

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

 

Във връзка с писмо от фондация „Международна награда на херцога на Единбург- България“ с вх. № РУО1-15567/26.04.2022 г., приложено Ви изпращам информация за началото на ежегодната кампания по лицензиране за училища към мрежата на програмата. Информацията е подходяща за представители от сферата на средното образование – директори, учители в гимназиален етап, педагогически съветници, училищни психолози.

Училищата в цялата страна ще имат възможност да кандидатстват за придобиване на лиценз за независим оператор на програмата чрез попълване на апликационна форма: https://intaward-bg.org/organizations/application-form-organizations/

най-късно до 12  май 2022 г. Преди края на кампанията ще се проведе Форум на 10.05.2022 г. от 14.00 ч. на тема “Ресоциализация на младите хора чрез образователни общности”, който цели да събере и създаде пространство за споделяне на инициативи, които се случват в училище и не са част от учебната програма, но по структуриран и планиран начин развиват учениците и подкрепят обучителния процес. На форума, който се провежда с подкрепата и домакинството на детски научен център „Музейко“ ще бъдат представени и възможностите чрез които Наградата може да насърчи, валидира и подобри подобен тип инициативи и да послужи за личностно развитие и подкрепа, ресоциализация и интеграция на младите хора, чрез създаване на образователни общности в рамките на училището. Своите въпроси ще имате възможност да отправите и по време на информационните уебинари, които ще се проведат на:

04.05 – 16:30ч. – meet.google.com/ors-stwc-koc; 11.05 – 10:00ч. – meet.google.com/xgm-ktif-mtb

Приложение:

  1. Лицензиране по програмa за развитие и ресоциализация на младите хора с международната награда на херцога на Единбург – България;
  2. Покана за форума на 10.05.2022 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД