Кампания по прием на ученици в VIII клас

Изх. № РУО1-12649/03.05.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с предстоящата кампания по прием на ученици в VIII клас, приложени Ви изпращам писмо до родителите на седмокласници и график на дейностите.

Моля да ги сведете до знанието на всички родители на седмокласници от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Писмо до родителите.
  2. График на дейностите.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД