Кандидатстване в квалификационната програма „Училище за пример“ на фондация „Заедно в час“

Изх. № РУО1-6698/13.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6491/10.03.2023 г. на Фондация „Заедно в час“ напомням, че срокът за  кандидатстване за участие в програмата „Училище за пример“, за която сте уведомени с писмо с изх. № РУО 1-2908/03.02.2023 г., е 15.03.2023 г.

Кандидатстването е на линк на  Фондация „Заедно в час“– програма „Училища за пример“ (https://zaednovchas.bg/vyprosi-i-otgovori-uchilishta-za-primer/).

При необходимост от информация за програмата: Калин Баев – [email protected]; тел. 0893322368.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД