Кандидатстване в квалификационната програма „Училище за пример“ на фондация „Заедно в час“.

Изх. № РУО1 – 2908/03.02.23г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № РУО1-2622/31.01.2023 г. на фондация „Заедно в час“, Ви уведомявам, че тече процесът по кандидатстване в квалификационната програма „Училище за пример“ за цялата страна.  Програмата обучава училищата едновременно да подобряват управленските си практики и да осъвременяват своите преподавателски подходи като поставят ученика в центъра на учебния процес. Програмата е двугодишна и е структурирана като цялостно обучително преживяване, включващо надграждащи се обучения и менторска подкрепа. Състои се от два големи допълващи се курса, през които преминават представители на управленския и на учителския екип на училищата.

Срокът за кандидатстване е до 15 март 2023 г. или до получаване на 100 кандидатури от цялата страна от всички държавни и общински училища.

Кандидатстването става през формуляр от сайта на „Заедно в час“.

При интерес и въпроси можете да се свързвате с Калин Баев на следните контакти: [email protected] или тел. 0893322368.

ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД