Кандидатстване за първи клас

Изх. № РУО 1-10145/08.05.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от Столична община с вх. № РУО 1-10144/08.05.2020 г., Ви уведомявам, че от 14 май заявленията за кандидатстване за първи клас могат да се приемат на място в училищата.

Моля да уведомите родителите на бъдещите първокласници, като публикувате съобщение на сайта на училището, както и работното време на училищните комисии.

Училищата, приемащи заявления през електронна система да предоставят помощ при подаване на заявлението при необходимост.

Вашите въпроси относно реда и начина на кандидатстване за първи клас може да задавате на [email protected] или на телефон 02 9433183.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД